Blog

Lad ikke frygten sætte ind

Uanset hvor gode, du og din virksomhed er til at skabe innovation indenfor produkter og tjenester, vil I engang imellem komme ud for, at I fejler og rammer helt ved siden af.

Årsagerne til dette kan være mange, men resultatet vil i disse tilfælde altid være det samme: Bristede forventninger, forhåbninger – og en tiltagende frygt for at kaste sig ud i det næste projekt, når det nu ikke gik så godt sidste gang.

Nederlag er nederlag

Frygten er reel nok, for der er ingen af os, der ønsker at fejle med de ting, vi foretager os. Og vi kan snakke nok så meget om vigtigheden af at være agile, turde fejle hurtigt m.m. Følelsen af nederlag er og bliver følelsen af nederlag.

Derfor er der også brug for at se på, hvad du og din virksomhed kan gøre for at minimere risikoen for, I alt for ofte kommer i den situation, hvor jeres nederlag sammenlagt skaber en stadig større klump af frygt for at gå nye veje og prøve nye ting af.

Gå udenom frygten

Det handler om så ofte som muligt at kunne gå den mest direkte vej fra et behov eller udfordring, du spotter i markedet, til du har et produkt eller en service derude, der adresserer præcist disse og ad den vej skaber glæde hos dine kunder og klingende mønt på bundlinien.

Hos FURTHER er vi eksperter i at hjælpe dig med at finde den mest direkte vej og være med til at sikre, at du undgår risikoen for at samle så mange nederlag sammen, at det til sidst bliver en udfordring i sig selv for dig og din virksomheds evne til at skabe de fornødne resultater.

Tag fat i os i dag og lade os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre denne latente frygt helt og aldeles til skamme.

(Foto: Pixabay.com)

FURTHER i samarbejde med Symbion

I FURTHER er vi glade for og stolte over, at vi har indgået et samarbejde med Danmarks største forretningsmiljø for innovative virksomheder, Symbion i København.

Samarbejdet startes for alvor op i det nye år, hvor vi sammen vil arrangere en række gratis meetup’s, hvor alle der er interesserede i udvikling af nye forretningsmodeller kan deltage. Vi kommer bl.a. til at snakke Jobs-to-be-done, og hvordan man arbejder med det i praksis, ligesom vi kommer til at snakke om test og validering af forretningsmodeller og deres enkelte dele.

Som det ser ud lige nu bliver det til fire events i alt i løbet af foråret. Der kommer mere information om det enkelte meetup samt link til tilmelding, efterhånden som vi nærmer os, og programmet ligger helt fast.

Hands-on kursus

Udover disse gratis events kommer vi i FURTHER til at tilbyde en seminar-række på fire seminarer. Her vil vi give de deltagende virksomheder mulighed for selv at arbejde struktureret og effektivt med udvikling af Product-Market Fit og dertil hørende forretningsmodeller.

Alle erfaringer viser, at den primære årsag til, at startups fejler er, at der ikke reelt er noget behov i markedet for det produkt, de skaber. Og med deltagelsen på denne seminarrække kan de deltagende virksomheder kraftigt mindste risikoen for, at de bliver nogle af dem, der ender i lige præcis den situation.

Seminarerne sælges som én samlet pakke, man kan deltage i. Også her kommer der nærmere information om program, udbytte og priser, når vi kommer på den anden side af årsskiftet.

Få et godt råd

Endelig kommer FURTHER til at have sin jævnlige gang på Symbion. Her bliver det muligt at booke tid til en kaffesnak omkring udfordringer og spørgsmål, der relaterer sig til udvikling af Product-Market Fit samt forretningsmodeller. Det er en gratis hjælpende hånd til virksomheder, der bor på Symbion, og som har brug for et par friske øjne til at komme godt videre med at skabe det forretningsmæssige fundament for deres virksomheder.

Vi glæder os til at møder jer derude.

(Foto: News Oresund/Flickr)

Er du klar til at teste dit marked?

Da konferencen Digital Copenhagen forleden løb af stabelen i Tivoli Hotel- og Kongrescenter i København var et af de helt store samtaleemner, hvordan virksomheder er nødt til at omfavne test of eksperimenter fremadrettet for at holde trit med den hastige udvikling i marked og teknologi. Den forkromede plan, som vi kendte den, er død.

Logisk set er det fuldstændigt rigtigt. De færreste planer overlever det første møde med virkeligheden, og det giver god mening at teste sig vej frem til sit marked og product-market fit – også i kommunikationen med markedet – fremfor at gå ‘all in’ og tro på, at man rammer rigtigt i første forsøg. Men derfra og så til at gøre det, er der langt.

For selvom man i dag kan teste alt, og der findes en myriade af forskellige måder at gøre det på, er det ikke ligegyldigt, hvordan og i hvilken rækkefølge, de forskellige tests bliver udviklet og gennemført. Kort fortalt handler det om at opstille en række antagelser og sikre sig, at man får testet de vigtigste af disse først. Det er den hurtige, sikre og omkostningseffektive vej til at blive klogere og til – til sidst – at opnå product-market fit.

Stort bibliotek og knowhow

Hos FURTHER hjælper vi dig rigtig godt på vej til de første tests, du skal gennemføre. Vi råder over et bibliotek på mere end 60 forskellige måder at teste antagelser på hurtigt, enkelt og billigt, og vi har stor erfaring i at definere, eksekvere og følge op på tests, så du med vores hjælp kan komme rigtig godt videre.

Det betyder ikke noget, om du allerede er i gang og har et produkt eller en service, du leder efter det rigtige product-market fit til, eller om du skal til at starte ud baseret på en idé. Vi hjælper dig lige gerne med begge dele, så du kommer godt videre.

Tag fat i os og lad os tage en uforpligtende indledende dialog om, hvordan vi i FURTHER kan hjælpe dig.

(Foto: Pixabay.com)

Sådan undgår du UX gæld

I digitale projekter taler man ofte om teknisk gæld. Teknisk gæld er udtryk for gamle systemer, dårlig kode, lappeløsninger og andet fra det lager af hurtige ‘løsninger’, man kan ty til, når tid eller penge betyder mere end at gøre tingene rigtigt første gang.

Teknisk gæld er svær og tung at komme til livs, og det kræver ofte meget store investeringer i omfangsrige projekter. Det er ikke ualmindeligt, at hele systemer skal skrives om fra bunden for at eliminere problemet, der så i øvrigt har det med hurtigt at genopstå i en anden form.

Men der er en form for gæld, der er mindst lige så omkostningstung som den tekniske. Og det er gæld til brugerne – eller kunderne, som vi i FURTHER plejer at kalde dem.

Gæld er noget bøvl

Gæld til brugerne opstår, når man skaber systemer, der ikke tager brugernes behov i betragtning, når løsningen laves. Gælden kan komme til udtryk ved overkomplicerede flows og features, der ikke rigtig skaber værdi. Den kan også komme til udtryk ved en myriade af features, der aldrig nogensinde bliver brugt, fordi ingen har behov for at anvende den til noget.

Gæld til brugerne er også omkostningstung at komme af med. Ikke alene skal hele front end’en – det brugerne ser – laves om. Der skal også altid laves markant om i de underlæggende systemer. Og samlet set bliver det en ekstra omkostning, det er til at tage og føle på.

Det interessante er, at hele øvelsen kan undgås, hvis man fra starten af sit projekt – inden man nogensinde koder en linie – tager brugerne med på råd og designer ud fra de behov og udfordringer, de faktisk har fremfor de behov og udfordringer, man i sin klogskab tror, de har. Et projekt, der er designet med brugerne og deres behov i centrum udvikler ingen gæld til brugerne – nogensinde. Fordi alt fra starten gøres rigtigt, og det rigtige er en del af løsningens DNA lige fra første fløjt.

Du har et valg

Det, du derfor må spørge dig selv om, er: Hvad vil jeg helst?

Lave et klassisk digitalt projekt uden at involvere mine brugere og deres behov og udfordringer og dermed løbe maksimal risiko for såvel teknisk gæld – fordi du som oftest gerne vil mere, end du har ressourcer til og i øvrigt har svært ved at vælge noget fra – som gæld til brugerne?

Eller skabe et projekt, hvor brugerne og deres behov og udfordringer er kortlagt, analyseret og tænkt ind fra starten. En løsning der ingen gæld til brugerne har, fordi der er fuldstændig klarhed over, hvad det er nødvendigt at få med og hvorfor. Og en løsning hvor sandsynligheden for skabelsen af teknisk gæld tilmed mindskes, fordi der alt andet lige skal laves mindre for de samme penge, og det der skal laves derfor har større mulighed for at blive lavet rigtigt.

Hos FURTHER tror vi så ubetinget på den sidste model. Og vi kan med vores erfaring i afdækning og validering af brugerbehov samt skabelse af Product-Market Fit hjælpe dig med til at sikre, at din løsning bliver snorlige og skaber profit på enhver måde for dig – og ingen gæld.

Tag fat i os og lad os tale om, hvordan det kan lade sig gøre for dig.

(Foto: Pixabay.com)

Ram kunderejsen rent

Hvor på kunderejsen opstår det øjeblik, hvor dine kunder ser lyset og indsér, at dit produkt eller service er den rigtige løsning for dem?

Kan du overhovedet give et entydigt svar på det spørgsmål? Eller sidder du i nærmere i en situation, hvor du er er så meget i tvivl, at du reelt set er nødt til at fordele dine ressourcer udover alle touch points i håbet om og troen på, at du alle steder kan samle noget op, som du kan konvertere til et salg?

Drop spredhagl

Rigtig mange bruger en bred tilgang til at fange kunderne, fordi det er den mulighed, som den viden, de har om deres kunder, deres behov og motivation for overhovedet at være i markedet, reelt set giver dem. Jo mindre, man i virkeligheden ved, jo mere har man brug for at være tilstede overalt. Og jo mere bliver ens ressourcer spredt ud (medmindre man naturligvis har uanede ressourcer at gøre godt med).

Den gode nyhed er, at sådan behøver det ikke at være. For jo mere, du ved om dine kunder og deres behov, jo bedre er du i stand til ikke bare at udvikle de produkter og go-to-market strategier, der rammer spot on. Du bliver også i stand til, at fokusere dine ressourcer på det eller de meget få punkter i kunderejsen, hvor effekten er størst. Og overlade til dine konkurrenter at blive ved med at skyde med spredhagl og forsøge at samle stumperne op.

Vi hjælper dig til succes

Hos FURTHER er vi eksperter i at hjælpe dig med at komme under huden på dine kunder og deres behov. Vi hjælper dig til at opnå det Product-Market Fit, hvor der ikke alene er konsistens mellem dine kunders behov og ønsker til resultater samt det produkt eller den, service du leverer, men hvor du også bliver helt skarp på, hvornår det er på rejsen, slaget skal slås, og du har størst mulighed for at skabe mest muligt salg.

Det giver dig en mulighed for at differentiere dig – ganske enkelt ved at være den, der ved mest om, hvad der virkelig rykker blandt dine kunder. Og den differentiering kan du flytte direkte ned til til bundlinie.

Tag fat i os og lad os i første omgang tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe Product-Market Fit og ramme kunderejsen rent der, hvor det faktisk har den maksimale positive betydning for din forretning.

(Foto: Pixabay.com)

Vestkysten sætter gæsterne i centrum

Igennem længere tid har vi via Vestkystens Turismevækstklynge arbejdet sammen med Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner og en lang række lokale virksomheder om at skabe en enkel og effektiv innovationsmodel for udvikling af nye oplevelser til de hundredetusindvis af turister, der besøger Vestkysten fra Søndervig til Blåvand hvert år.

Projektet har en række faser, og første fase er nu afleveret. Det drejer sig om en potentialeanalyse, hvor vi har mødt nogle af de mange gæster for at forsøge at forstå, hvad de kommer for og – ikke mindst – hvad de har behov for, når de tager på kort- eller langtidsferie i Danmarks mest populære turistområde.

Fokus på gæsternes behov

Det er der kommet nogle rigtig spændende indsigter ud af, som du læse mere om her. Og nu er det ved at være tiden, hvor de mange indsigter skal bringes i spil til at skabe udgangspunkt for udvikling af nye oplevelser, produkter og services.

Det arbejde startede vi den 31 oktober, hvor 24 lokale turistvirksomheder indenfor et bredt spektrum af brancher mødte frem for at få nogle helt konkrete, simple værktøjer til, hvordan de som en del af deres daglige arbejde kan omsætte indsigter i gæsternes behov til idéer til nye tiltag, der kan testes blandt gæsterne – nemt, hurtigt og billigt.

Pragmatisk værktøjskasse

Til det formål har FURTHER sammen med Idea & Daughters udviklet en helt ny værktøjskasse, der er skabt til at lette den kreative proces for de lokale virksomheder for hvem dagligdagen oftest er fyldt med meget lav-praktiske driftsopgaver. Værktøjskassen er designet til at kunne bringe den enkelte virksomhed hurtigt fra idé til en idé, man kan prøve af, uden at det griber forstyrrende ind i driften.

De deltagende virksomheder får over de kommende måneder mulighed for at blive fortrolige med værktøjskassen på en række workshops, ligesom de også vil blive tilbudt at få besøg fra FURTHER hjemme i deres virksomheder for at hjælpe dem godt på vej i praksis med innovationsarbejdet.

(Foto: FURTHER)

Fra frustration til 30% konvertering

30 % konvertering på prototype af nyt digitalt produkt eller en fortsættelse af års frustreret jagt på det digitale gennembrud i forhold til dine kunder. Hvilken en af disse muligheder, ville du vælge?

Den sidste mulighed var situationen for en af vores kunder, der kom til os, fordi de havde en portal, der ikke virkede. Da vi gik dem på klingen og fik en snak om, hvad det var, der “ikke virkede”, viste det sig hurtigt, at udfordringen var, at ingen – eller kun meget få – mulige kunder i målgruppen rent faktisk anvendte den.

Det klassiske spørgsmål, vi fik var: “Hvad skal vi så bygge nu?”. Den diskussion fik vi hurtigt drejet til det langt vigtigere: “Hvor meget ved I om jeres målgruppe, og hvad de egentlig har behov for?”. Det var et langt bedre spørgsmål at stille, fordi det hurtigt viste sig, at der var store huller i kundens viden. Og da vi kom i gang med at undersøge kundernes behov viste det sig ydermere, at en stor del af det, de troede, de vidste, var upræcist grænsende til direkte forkert.

Udefra-ind med stor succes

Så vi tog sammen med vores kunde valget om at vende bøtten og lade kortlægningen af målgruppens behov i forbindelse med den situation, kundens produkter retter sig imod, diktere hvad vi skulle forsøge at udvikle som det næste produkt.

Og det viste sig at være en god beslutning. For da vi kom under huden på målgruppen via en række kvalitative interviews, dukkede der nogle behov op, som viste sig at være både store og stort set uløste med de løsninger, der fandtes. Derfra og så til at beslutte at forsøge at lave en prototype, der kunne adressere dette, var der ikke langt. Så det gjorde vi sammen med kunderne.

Resultaterne talte for sig selv: Da vi kørte en testkampagne på sociale medier og ledte interesserede mulige kunder i målgruppen ind på vores prototype, oplevede vi sammen med vores kunde en konverteringsrate på hele 30 %! Det er ganske uhørt, og det var for vores kunde den første gang nogensinde, de oplevede at være så meget i sync med et problem hos deres målgruppe, som de faktisk kunne være med til at løse.

Godt videre med FURTHER

Kimen til en ny digital succes for vores kunde var i fællesskab lagt. I tilgift fik kunden en helt anden tilgang til det at arbejde med digital udvikling og innovation, som de anvender trofast den dag i dag. Og vi fik vist, hvordan vores måde at arbejde på i FURTHER kan skabe resultater og vende års frustrationer over manglende afkast af digitale investeringer til en hitmaskine.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan vi gjorde, og hvad vi kan gøre for dig? Så kontakt os med det samme og lad os tage et uforpligtende første møde.

(Foto: Pixabay.com)

Lær at tackle de nye start-ups

Ofte hører vi, at start-ups truer eksisterende virksomheders levebrød – disrupter dem, for nu at bruge en fortærsket kliché. Men det modsatte er faktisk også tilfældet.

Flere og flere virksomheder lykkes nemlig med at bringe nye innovative produkter og services til markedet, der tager luften ud af de mange ambitiøse start-ups, der findes indenfor snartsagt alle brancher.

Når det lykkes for etablerede virksomheder at vinde det første slag mod de nye drenge og piger i klassen, handler det oftest i første omgang om ressourcer – især kapital. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at adgangen til kapital langtfra er nok.

Der skal også en anden tilgang til udviklingsarbejdet og kontakten med markedet til. For uanset om start-ups lykkes eller ej, er det et faktum, at de fleste kunder – hvadenten vi taler B2B eller B2C – i dag er vant til at få mere eller mindre, hvad de peger på udfra, hvad de har behov for.

Få hjælp til at komme under huden

Jo mere, man som virksomhed kan komme ind under huden på sine kunder, jo bedre er man i udgangspunktet stillet for at kunne levere det rigtige produkt og den rigtige service.

Det kræver som nævnt en anden tilgang end den, der stadig findes i mange virksomheder. Men det kan læres. Også uden at det føles som en pine. Det er vi i FURTHER eksperter i.

Så hvis du og din virksomhed trænger til en ‘hands on’ opgradering i, hvordan man arbejder mest effektivt med sit marked og sine kunder i jagten på den næste store vækstdriver, så tag kontakt til os.

Vi kommer gerne ud og besøger jer. Hvis I giver kaffen fortæller vi gerne, hvordan du og din virksomhed med vores hjælp kan vinde kampen mod de fremstormende start-ups og skabe fundamentet for sikker vækst lang tid fremover.

(Foto: Pixabay.com)

Spar unødvendige features væk

En af de klassiske problemstillinger ved ethvert digitalt projekt er, hvad man skal have med af features – og hvor mange.

Ofte er tendensen, at man forsøger at presse så meget ind som overhovedet muligt. Enten fordi man er fuld af gode idéer eller er blevet voldsomt inspireret af, hvad man har set andre gøre. Eller også fordi man i virkeligheden er usikker på, hvad det er, ens målgruppe i sidste ende har brug for.

Problemet er stort, fordi de mange features har en tendens til at æde dit budget til udvikling af din digitale løsning op. Udover at tingene bliver dyrere, end de fleste og måske også du selv havde regnet med, sker det også ofte, at du kommer til at lancere en første version, der slet ikke har alt det med, som du havde forestillet dig og gerne ville have haft med.

Vores formel for din succes

Det er en rigtig træls situation at stå i. Og derfor har vi udviklet en effektiv metode, der er designet til at hjælpe dig med aldrig at komme i den situation.

Metoden er i al sin enkelhed at arbejde struktureret med at forsøge at forstå, hvad det er for nogle features, der set med dine brugeres øjne vil kunne gøre den største forskel i forhold til at løse deres behov og problemstillinger. Vi har forfinet metoden således, at vi med et relativt beskedent antal kvalitative interviews og ganske lidt desk research faktisk er i stand til at give dig et meget træfsikkert bud på, hvad det er for 3-5 ting, du SKAL have med i din digitale løsning for, at dine brugere er glade og tilfredse – og også vælger dig næste gang, de står med problemet.

Få mere for mindre

Udover at være enkel og effektiv er metoden også på enhver måde billig. Vi har lavet regnestykket:

I stedet for at starte med at bruge 100 % af dit budget på at lave et klassisk digitalt projekt, hvor du dybest set ikke føler dig sikker på, du får prioriteret de rigtige ting, kan du starte med at anvende 5 % på sammen med os at skabe et godt fokuseret projektgrundlag, der baserer sig på, hvad din målgruppe rent faktisk har af reelle behov til en leverandør som dig. Når dette arbejde er løst, kan vi erfaringsmæssigt se, at det koster omkring 70-80 % af dit oprindelige budget at træffe et valg om at fokusere på de 3-5 ting, din målgruppe indikerer er virkelig væsentlige for at få løst deres behov og så lancere med det.

Resultatet: Du får en meget mere fokuseret digital løsning, der matcher din målgruppes behov og forventninger til 75 % af prisen for et digitalt projekt, som dybest set er en tur ud på det dybe vand.

Virker det ikke som et rigtig godt tilbud?

Hvis du synes, at det gør det, så tøv ikke med at tage fat i os. Vi giver altid gerne den første kop kaffe til en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få mere for mindre.

(Foto: Pixabay.com)

Sådan finder du potentialet

Én af de ting, der kan være en stor udfordring i hverdagen er muligheden for at kunne komme i dybden med de digitale udfordringer, der virkelig kan gøre en forskel for din forretning.

De fleste af os bliver nærmest dagligt bestormet af idéer, indtryk og ønsker til, hvad vi skal gøre fra både chefer, kolleger, leverandører og andre former for interessenter, der vil os alt det bedste.

Det medfører ofte en stor indsats for at forsøge at skabe orden i kaos, og resultatet er tit, at man aldrig rigtig føler, man kommer i bund med noget af det og i sidste ende risikerer at træffe beslutninger på et mindre solidt grundlag, end man godt kunne have ønsket sig.

Sagt på en anden måde kan man hurtigt komme til at kratte lidt i overfladen over et stort område, hvor det man dybest set gerne ville var at kunne stikke spaden i jorden det rette sted og grave, indtil guldet dukker op i lyset.

En effektiv guldgraver-metode

Den spade har vi i FURTHER fundet. Hos os hedder den Assumptions Mapping, og det er en super effektiv metode til lynhurtigt at få kvalificeret debatten om, hvor fokus bør lægges, så spaden kan komme i jorden samt lægge en plan for, hvordan man hurtigst når ned til det guld, der måtte være begravet.

Assumptions Mapping handler i sin essens om at få kortlagt sine hypoteser og antagelser forud for et givent projekt, så det sikres, at man bruger mest krudt på at få verificeret og analyseret de antagelser, der har største betydning for, om det, man gerne vil kaste sig over, bliver en succes eller ej.

Men Assumptions Mapping kan også en anden ting, som i denne sammenhæng er helt central: Metoden kan via sin evne til at fokusere og fjerne distraktioner kvalificere de emner og problemstillinger, det virkelig er værd at gå i dybden med på en helt anden måde end ellers.

Få udvidet horisonten

Det, der viser sig, når vi i FURTHER bruger Assumptions Mapping sammen med vores kunder er, at hvor vi før ville bruge meget energi på at drøfte alle mulige idéer og tiltag i øst og vest, bruger vi nu tiden til virkelig at komme til bunds og undersøge nye mulige vinkler af de mest potentialerige idéer.

Og det er, når vi gør det sammen med kunderne, at de potentielt virkelig gode og banebrydende idéer opstår. Den slags idéer, som i sidste end – hvis potentialet kan valideres i markedet – kan blive til nye produkter og services, der bliver virkelige vækstdrivere.

Interesseret i at høre mere om Assumptions Mapping og hvad det kan gøre for din virksomhed? Så tag fat i os. Brug formularen eller ring på 2628 1976 og lad os aftale et første uforpligtende møde, så vi sammen kan hjælpe dig med at skabe det optimale fokus frem mod nye vækstdrivere.

(Foto: Pixabay.com)

Skarpt fokus på en halv dag

Fokus på det væsentlige baseret på et klart overblik. Det er en af de største udfordringer, vi hører om igen og igen, når vi er ude og møde virksomheder som din.

Og det er absolut til at forstå. For ikke alene går udviklingen super hurtigt. Der stilles også hele tiden masser af krav og forespørgsler fra alle sider. Og man kan ikke fortænke dig i engang imellem at føle, der er lidt for mange bolde i luften på én gang.

Men hvordan sætter man sig ned og får skabt overblikket, samtidig med at man er så sovset ind i driften, det kan være svært at se skoven for bare træer? Det er slet ikke nogen nem opgave, og derfor tilbyder vi dig at hjælpe med at få det skabt.

Fokus på en halv arbejdsdag

Vi har udviklet et format, vi kalder for en halv arbejdsdag, hvor vi sammen med dig anvender enten en formiddag eller en eftermiddag på at få styr på alle boldene. Vi holder dem op imod din virksomheds strategi og prioriterer, og vi får sammen gjort to ting: Vi får skabt fokus på de bolde, der umiddelbart har den største betydning for, at din virksomhed når jeres mål, og vi får hjulpet dig med at skabe en enkel proces for det fremtidige arbejde.

På den måde hjælper vi dig ikke kun her og nu. Vi baner også vejen for, at du aldrig igen ender i situationen, hvor de mange bolde truer med at falde ned omkring ørerne på dig, inden du kan nå at gøre noget ved dem. Og dermed bane vejen for, at du kan få så stor succes som muligt.

Tag fat i os og lad os få en snak om, hvordan vi hurtigt og effektivt – på en halv arbejdsdag – kan hjælpe dig godt videre.

(Foto: Pixabay.com)