Sådan undgår du UX gæld

I digitale projekter taler man ofte om teknisk gæld. Teknisk gæld er udtryk for gamle systemer, dårlig kode, lappeløsninger og andet fra det lager af hurtige ‘løsninger’, man kan ty til, når tid eller penge betyder mere end at gøre tingene rigtigt første gang.

Teknisk gæld er svær og tung at komme til livs, og det kræver ofte meget store investeringer i omfangsrige projekter. Det er ikke ualmindeligt, at hele systemer skal skrives om fra bunden for at eliminere problemet, der så i øvrigt har det med hurtigt at genopstå i en anden form.

Men der er en form for gæld, der er mindst lige så omkostningstung som den tekniske. Og det er gæld til brugerne – eller kunderne, som vi i FURTHER plejer at kalde dem.

Gæld er noget bøvl

Gæld til brugerne opstår, når man skaber systemer, der ikke tager brugernes behov i betragtning, når løsningen laves. Gælden kan komme til udtryk ved overkomplicerede flows og features, der ikke rigtig skaber værdi. Den kan også komme til udtryk ved en myriade af features, der aldrig nogensinde bliver brugt, fordi ingen har behov for at anvende den til noget.

Gæld til brugerne er også omkostningstung at komme af med. Ikke alene skal hele front end’en – det brugerne ser – laves om. Der skal også altid laves markant om i de underlæggende systemer. Og samlet set bliver det en ekstra omkostning, det er til at tage og føle på.

Det interessante er, at hele øvelsen kan undgås, hvis man fra starten af sit projekt – inden man nogensinde koder en linie – tager brugerne med på råd og designer ud fra de behov og udfordringer, de faktisk har fremfor de behov og udfordringer, man i sin klogskab tror, de har. Et projekt, der er designet med brugerne og deres behov i centrum udvikler ingen gæld til brugerne – nogensinde. Fordi alt fra starten gøres rigtigt, og det rigtige er en del af løsningens DNA lige fra første fløjt.

Du har et valg

Det, du derfor må spørge dig selv om, er: Hvad vil jeg helst?

Lave et klassisk digitalt projekt uden at involvere mine brugere og deres behov og udfordringer og dermed løbe maksimal risiko for såvel teknisk gæld – fordi du som oftest gerne vil mere, end du har ressourcer til og i øvrigt har svært ved at vælge noget fra – som gæld til brugerne?

Eller skabe et projekt, hvor brugerne og deres behov og udfordringer er kortlagt, analyseret og tænkt ind fra starten. En løsning der ingen gæld til brugerne har, fordi der er fuldstændig klarhed over, hvad det er nødvendigt at få med og hvorfor. Og en løsning hvor sandsynligheden for skabelsen af teknisk gæld tilmed mindskes, fordi der alt andet lige skal laves mindre for de samme penge, og det der skal laves derfor har større mulighed for at blive lavet rigtigt.

Hos FURTHER tror vi så ubetinget på den sidste model. Og vi kan med vores erfaring i afdækning og validering af brugerbehov samt skabelse af Product-Market Fit hjælpe dig med til at sikre, at din løsning bliver snorlige og skaber profit på enhver måde for dig – og ingen gæld.

Tag fat i os og lad os tale om, hvordan det kan lade sig gøre for dig.

(Foto: Pixabay.com)

Lær at tackle de nye start-ups

Ofte hører vi, at start-ups truer eksisterende virksomheders levebrød – disrupter dem, for nu at bruge en fortærsket kliché. Men det modsatte er faktisk også tilfældet.

Flere og flere virksomheder lykkes nemlig med at bringe nye innovative produkter og services til markedet, der tager luften ud af de mange ambitiøse start-ups, der findes indenfor snartsagt alle brancher.

Når det lykkes for etablerede virksomheder at vinde det første slag mod de nye drenge og piger i klassen, handler det oftest i første omgang om ressourcer – især kapital. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at adgangen til kapital langtfra er nok.

Der skal også en anden tilgang til udviklingsarbejdet og kontakten med markedet til. For uanset om start-ups lykkes eller ej, er det et faktum, at de fleste kunder – hvadenten vi taler B2B eller B2C – i dag er vant til at få mere eller mindre, hvad de peger på udfra, hvad de har behov for.

Få hjælp til at komme under huden

Jo mere, man som virksomhed kan komme ind under huden på sine kunder, jo bedre er man i udgangspunktet stillet for at kunne levere det rigtige produkt og den rigtige service.

Det kræver som nævnt en anden tilgang end den, der stadig findes i mange virksomheder. Men det kan læres. Også uden at det føles som en pine. Det er vi i FURTHER eksperter i.

Så hvis du og din virksomhed trænger til en ‘hands on’ opgradering i, hvordan man arbejder mest effektivt med sit marked og sine kunder i jagten på den næste store vækstdriver, så tag kontakt til os.

Vi kommer gerne ud og besøger jer. Hvis I giver kaffen fortæller vi gerne, hvordan du og din virksomhed med vores hjælp kan vinde kampen mod de fremstormende start-ups og skabe fundamentet for sikker vækst lang tid fremover.

(Foto: Pixabay.com)