FURTHER

HVOR
FOR?

Hvad er det,
vi kan, der gør,
vi skaffer dig
Product-Market Fit?

Vi kombinerer stor digital ledelseserfaring
og forretningsforståelse med stærke metoder
og skarp indsigt i digitale trends og kunde-
adfærd
Sikker
forståelse for afdækning af dine kunders behov
Stærk
evne til at omsætte behov til relevante idéer
Stor
erfaring med at validere potentialet i idéer
Solid
evne til at facilitere processer effektivt
Sikker
blik for at skrue en god forretning sammen